ПРО-ЗА Балкан 27.05.2018 Свечено отворање – Даут пашин амам

ПРО-ЗА Балкан 28.05.2018 Тркалезна маса

ПРО-ЗА Балкан 28.05.2018 Потпишување книги

ПРО-ЗА Балкан 29.05.2018 Затворање на фестивалот со доделување на наградата „Прозарт“