ПРО-ЗА Балкан 29.05.2016 Свечено отворање – Даут пашин амам


ПРО-ЗА Балкан 30.05.2016 Тркалезна маса


ПРО-ЗА Балкан 30.05.2016 Потпишување книги


ПРО-ЗА Балкан 31.05.2016 Затворање на фестивалот со доделување на наградата „Прозарт“