ПРО-ЗА Балкан 28.05.2017 Свечено отворање – Даут пашин амам

ПРО-ЗА Балкан 29.05.2017 Тркалезна маса

ПРО-ЗА Балкан 29.05.2017 Потпишување книги

ПРО-ЗА Балкан 30.05.2017 Затворање на фестивалот со доделување на наградата „Прозарт“