АЛЕК ПОПОВ

Наградата “Прозарт” што Интернационалниот литературен фестивал “ПРО-ЗА Балкан“ ја доделува на истакнат автор за авторски придонес кон развојот на книжевноста на Балканот, оваа 2019 година со едногласна одлука на Одборот за доделување на наградата, му припадна на современиот бугарски писател Алек Попов.

Алек Попов е многу добро познат на балканската и светската публика по романот „Мисија Лондон“ според кој е снимен еден од најгледаните балкански филмови.

Автор веќе долги години познат и ценет на балканската книжевна сцена, и добитник на повеќе награди за неговите дела.

Покрај споменатиот роман, автор е на уште едно мудро напишано и урнебесно дело, „Сестри Палавееви“, што деновиве се појавува и на македонски јазик.

Неговото изразито чувство за хумор, иронијата во која се преплетуваат префинетиот и народниот дух и извонредниот осет за фабула, најприродно се надоврзуваат на еден претходен голем автор во бугарската литература, Алеко Константинов, творецот на „Бај Гањо“.

Таа сплотеност на хуморот и интелектот во Алек Попов има најубедлив претставник во современата бугарска книжевност.

Алек Попов е и одличен автор на куси раскажувачки форми, неговите раскази од збирките „Мрсни сништа“ и „Ниво за напреднати“ се влезени во бројни национални и меѓународни антологии на раскази.

Чест ни е што овогодишната награда „Прозарт“ му ја доделуваме на еден од најисклучителните раскажувачи во современата литература на Балканот.

Одбор за доделување на наградата “Прозарт”:

Претседател
Ермис Лафазановски
Членови
Александар Прокопиев
Дејан Трајкоски