СВЕТИСЛАВ БАСАРА

Наградата “Прозарт” што Интернационалниот литературен фестивал “ПРО-ЗА Балкан“ ја доделува на истакнат автор за авторски придонес кон развојот на книжевноста на Балканот, оваа 2018 година со едногласна одлука на Одборот за доделување на наградата, му припадна на големиот српски писател Светислав Басара.

Прозното творештво на Басара е извонредно богато и разноврсно: освен неговите култни романи тој досега напишал високо оценети книги раскази, есеи и колумни. Блескавиот авторски старт на Басара се најави веќе со неговите први прозни дела, „Кинеското писмо“ и „Peking by Night“, кои веднаш го издвоија како најубедлив претставник на постмодернизмот.

По овие високо оценети дела, Басара речиси без прекин создаваше романи кои беа откритие и за српската и за балканската книжевност. Да наведеме само неколку, како „Фама за велосипедистите“, кој по сите ранг листи на критиката се смета за еден од најдобрите српски романи на 20 век, па „Дневниците на Марта Коен“, „Подемот и падот на Паркинсоновата болест“, книги омилени меѓу, не само критичарската рецепција, туку и кај бројните читатели од Балканот и Европа.

Денес, без сомнение, делото на Басара е меѓу најугледните во балканскиот книжевен контекст.

Неговиот луциден прозен исказ, стилското мајсторство и актуелноста на општо човечките но и на современите теми и дилеми што ги обработува во своите книги, го издвојуваат како извонредно интересен и вредносно супериорен балкански прозаист.

Одбор за доделување на наградата “Прозарт”:

Претседател
Ермис Лафазановски
Членови
Александар Прокопиев
Дејан Трајкоски