ПРО-ЗА Балкан 18.05.2015 Младински културен центарПРО-ЗА Балкан, 19 мај 2015
Тркалезна маса “Литература, граници, публика“ ЕУ инфо центарПРО-ЗА Балкан, 20 мај 2015
Даут Пашин Амам