ПРО-ЗА Балкан, 28 и 29 мај 2014
книжарница „Икона“ и црква Св. Пантелејмон
ПРО-ЗА Балкан, 28 мај 2014
Тркалезна маса “ЕУ/Балкан – литература/инклузија“ ЕУ инфо центар
ПРО-ЗА Балкан 27.05.2014 Младински културен центар