ПРО-ЗА Балкан е:
- прв собир, од ваков тип, во Р. Македонија. Врвни раскажувачи од пет балкански држави,
во исто време, на исто место.
- можност читателската публика да ги запознае своите автори “во живо”, да ги чуе нивните мисли и гласови, да се дружи со нив.
- можност и авторите меѓу себе да воспостават поблиски книжевни и човечки врски што ќе ја засили нивната регионална поврзаност.
- афирмирација на вредноста и важноста на прозното дело во балкански и европски контекст.
- можност издавачите да се проверат себе си - што досега направиле, а што не во однос на уметничката балканска проза, и што може понатаму да се направи.
- празнување во чест на убавата проза, културолошки, геопоетички и географски блиска.
- доказ дека добрата книга секогаш ќе го заслужи добриот читател, и обратно, само е потребно да им се овозможи вистинска средба!

Александар Прокопиев
уметнички директор